Przed golęczewską kuźnią

Ulica Tysiąclecia sprzed ponad 100 laty. Pierwotny wygląd budynków z numerami 1, 2 i 3, a także grupka osadników – to wszystko możemy zobaczyć na fragmencie pocztówki z ok. 1913 roku, której skan niedawno zakupiłem.

Ta fotografia jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Po pierwsze, jest tu doskonale widoczny budynek kuźni (z lewej – obecnie w tym miejscu dom Tysiąclecia 1). Po drugie – z prawej widać, jak pierwotnie wyglądał dom przy Tysiąclecia 2a. Po trzecie – na drugim planie możemy zobaczyć dom pod Tysiąclecia 3 – i jest to jak na razie jedyne stare zdjęcie tego budynku (obecnie bardzo mocno przebudowanego), do którego udało mi się dotrzeć.

Do tego, do fotografii pozuje duża grupa ludzi – z pewnością mieszkanców Golenhofen. Uwagę przykuwają dzieci trzymające koło. W domu z obecnym numerem 3 mieszkał kołodziej o nazwisku Dannemann i z dużym prawdopodobieństwem to on właśnie stoi za dziećmi z kołem. Z kolei jeden z dwóch mężczyzn z lewej, przed kuźnią, to pewnie kowal Weniger.

Ten widok na pocztówce podpisany jest „Alte Gutstrasse” czyli „dawna ulica majątku” czy „do majątku”. Widoczne tu domy powstały podczas drugiej fazy budowy wzorcowej wsi Golenhofen, kiedy to zburzono stare wiejskie domy, stojące wzdłuż drogi łączącej dawny golęczewski majątek i nową niemiecką osadę. Widać po zieleni (młode drzewka), że fotografia została wykonana najwyżej kilka lat po budowie nowych domów. Domyślam się, że fotograf zrobił to zdjęcie z okna bocznego (restauracyjnego) skrzydła gospody Pod Złotą Gwiazdą.