Tysiąclecia 1 – dawna kuźnia

Dawny dom osadniczy nr 10 został zbudowany w drugiej fazie rozwoju wzorcowej wsi Golenhofen, po 1907 roku. Projekt domu został podporządkowany profesji osadnika – to była kuźnia.

Kolorowy obraz, udostępniony przez Kamilę Zamiarę-Franczak (autorstwa jej cioci – Stanisławy Jędro), przedstawia dom od strony ogrodu. Z kolei rysunek z prawej prezentuje budynek od strony ulicy Tysiąclecia i elewację boczną od północy. Północna część budynku kryła warsztat kowala (Werkstelle na planie). Z kolei, niewyraźne zdjęcie zrobione na głównym skrzyżowaniu pokazuje widok kuźni od południa.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Kamili Zamiara-Franczak. Stefan Zamiara (przy pracy w golęczewskiej kuźni – stoi z lewej) wykupił dom od niemieckiego właściciela po I wojnie światowej. Na kolejnej fotografii widzimy budynek domu z kuźnią od strony pól.

Dom został mocno przebudowany w latach 80-tych. Tak prezentuje się obecnie. Budynek częściowo wykorzystuje konstrukcję kuźni.