Tysiąclecia 1 – dawna kuźnia

Dawny dom osadniczy nr 10 został zbudowany w drugiej fazie rozwoju wzorcowej wsi Golenhofen, po 1907 roku. Projekt domu został podporządkowany profesji osadnika – to była kuźnia. Według spisu osadników, pierwszym właścicielem domu był Gustaw Weniger. Według spisu dzieci szkolnych, jego miejscem pochodzenia był Borek Wielkopolski k. Koźmina.

W latach 20-tych XX w. dom został zakupiony przez rodzinę Zamiarów.

Kolorowy obraz, udostępniony przez Kamilę Zamiarę-Franczak (autorstwa jej cioci – Stanisławy Jędro), przedstawia dom od strony ogrodu. Z kolei rysunek z prawej prezentuje budynek od strony ulicy Tysiąclecia i elewację boczną od północy. Północna część budynku kryła warsztat kowala (Werkstelle na planie). Z kolei, niewyraźne zdjęcie zrobione na głównym skrzyżowaniu pokazuje widok kuźni od południa.

Jeszcze lepiej prezentuje się budynek dawnej kuźni na tym fragmencie pocztówki z ok. 1913 roku, przedstawiającej widok ul. Tysiąclecia od strony budynku gospody pod Złotą Gwiazdą. Jest bardzo prawdopodobne, że któryś z mężczyzn stojących na ulicy to właściciel kuźni.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Kamili Zamiara-Franczak. Stefan Zamiara (przy pracy w golęczewskiej kuźni – stoi z lewej) wykupił dom od niemieckiego właściciela po I wojnie światowej. Na kolejnej fotografii widzimy budynek domu z kuźnią od strony pól.

Dom został mocno przebudowany w latach 80-tych. Tak prezentuje się obecnie. Budynek częściowo wykorzystuje konstrukcję kuźni.