Tysiąclecia 1 – dawna kuźnia

Dawny dom osadniczy nr 10 został zbudowany w drugiej fazie rozwoju wzorcowej wsi Golenhofen, po 1907 roku. Projekt domu został podporządkowany profesji osadnika – to była kuźnia. Według spisu osadników, pierwszym właścicielem domu był Gustaw Weniger. Według spisu dzieci szkolnych, jego miejscem pochodzenia był Borek Wielkopolski k. Koźmina.

W latach 20-tych XX w. dom został zakupiony przez rodzinę Zamiarów.

Kolorowy obraz, udostępniony przez Kamilę Zamiarę-Franczak (autorstwa jej cioci – Stanisławy Jędro), przedstawia dom od strony ogrodu. Z kolei rysunek z prawej prezentuje budynek od strony ulicy Tysiąclecia i elewację boczną od północy. Północna część budynku kryła warsztat kowala (Werkstelle na planie). Z kolei, niewyraźne zdjęcie zrobione na głównym skrzyżowaniu pokazuje widok kuźni od południa.

Jeszcze lepiej prezentuje się budynek dawnej kuźni na tym fragmencie pocztówki z ok. 1913 roku, przedstawiającej widok ul. Tysiąclecia od strony budynku gospody pod Złotą Gwiazdą. Jest bardzo prawdopodobne, że któryś z mężczyzn stojących na ulicy to właściciel kuźni.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Kamili Zamiara-Franczak. Stefan Zamiara (przy pracy w golęczewskiej kuźni – stoi z lewej) wykupił dom od niemieckiego właściciela po I wojnie światowej. Na kolejnej fotografii widzimy budynek domu z kuźnią od strony pól.

Dom został mocno przebudowany w latach 80-tych. Tak prezentuje się obecnie. Budynek częściowo wykorzystuje konstrukcję kuźni.

Zobacz wpisy

Lata 50-te we wspomnieniach Marii Zamiary-Jędrzejczak

Pani Maria Zamiara (-Jędrzejczak), do 1966 roku mieszkała w Golęczewie na Tysiąclecia 1. Barwnie opowiada o wsi z lat swojego dzieciństwa – między innymi o bydle pędzonym na poligon, cygańskich taborach i nocnym stróżu opłacanym przez całą wieś. Zdjęcia z archiwum rodzinnego Kamili Zamiary-Franczak. Codziennie krowy z całej wsi, a…

Przed golęczewską kuźnią

Ulica Tysiąclecia sprzed ponad 100 laty. Pierwotny wygląd budynków z numerami 1, 2 i 3, a także grupka osadników – to wszystko możemy zobaczyć na fragmencie pocztówki z ok. 1913 roku, której skan niedawno zakupiłem. Ta fotografia jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Po pierwsze, jest tu doskonale widoczny budynek kuźni…

Zdjęcia z archiwum Kamili Zamiara-Franczak

Kamila Franczak z domu Zamiara zgodziła się udostępnić zdjęcia z archiwum rodziny Zamiarów. Najstarsze fotografie pochodzą z lat 20-tych. Nieistniejąca już kuźnia i konstrukcja wiatraka pompy wodnej – to tylko niektóre z obiektów Golęczewa uwiecznionych na zdjęciach. Stefan Zamiara był w grupie pierwszych polskich mieszkańców, którzy zakupili domy od niemieckich…