Tysiąclecia 3

Pomiędzy domem z czasów najnowszych a budynkiem z lat 20-tych wciśnięta jest dwuczęściowa bryła dawnego domu osadniczego nr 9. W czasach Golenhofen zamieszkał w nim August Dannemann, kołodziej (żona Anna z domu Oelstäter). Według spisu dzieci szkolnych przybył on z Dardesheim koło Halberstadt, Saksonia-Anhalt.

Budynek, widziany od południowej strony, możemy zobaczyć na fragmencie pocztówki z ok. 1913 roku (dom na drugim planie). Przed nieistniejącą już kuźnią (Tysiąclecia 1) możemy rozpoznać dzieci trzymające koło, a za nimi wysokiego mężczyznę. To bardzo prawdopodobne, że jest nim kołodziej Dannemann, który do zdjęcia ustawił się przed domem najbliższego swojego sąsiada.

Rysunek z 1930 roku – front budynku od strony ulicy. Źródło: akta budowlane, Archiwum Państwowe w Poznaniu

Dom w latach 20-tych zakupiła rodzina Fabisiów. Kolejne zdjęcia pochodzą z 1992 r. Źródło: Zabytek.pl, domena publiczna.