Lista zmarłych ewangelików z Golęczewa 1905-1946 – gotowa!

Rozpoczęta we wrześniu 2022 r. praca nareszcie została zakończona. Po przejrzeniu setek aktów zgonu z Golęczewa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w USC w Suchym Lesie, powstała lista osób wyznania ewangelickiego – niemieckich Golęczewian, z których ostatnia – Minna John, urodzona w Baborówku w 1873 r. – zmarła w 1946 roku.

W ten sposób powstał spis, zawierający niemal 100 osób, a także kilka poległych na frontach I i II wojny światowej. Lista daje przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, kto leży na golęczewskim cmentarzu. Ewangelicy chowali się „na miejscu” – choć z pewnością nie wszystkie osoby z listy spoczywają w Golęczewie, i jednocześnie – nie jest to pełna lista pochowanych przy ul. Dworcowej.

Link do listy
O tym, dlaczego stworzyłem tę listę, piszę tutaj.

Zalaminowaną kartkę z pełną wersją listy umieściłem na cmentarnym krzyżu – na miejscu poprzedniej kartki, którą upamiętniliśmy zmarłych wraz z mieszkańcami Golęczewa, w październiku 2022 r.

Zobacz też

Upamiętniliśmy golęczewskich ewangelików na cmentarzu

Dziś, 30 października 2022 r. o godzinie 17, wraz z kilkunastoma zgromadzonymi mieszkańcami wsi, dokonaliśmy skromnego uczczenia pamięci Golęczewian wyznania ewangelickiego. Na cmentarnym krzyżu zawisła lista nazwisk zmarłych w latach 1905-1922. Na ewangelickim cmentarzu na Dworcowej od dziesiątków lat nie ma już tablic z nazwiskami pochowanych. Jednak miejsce jest zadbane,…

Kto spoczywa na golęczewskim cmentarzu? Lista zmarłych 1905-1922

Na ewangelickim cmentarzu, który widzę z okna domu, nie ma żadnych nagrobków z tablicami. Od lat nie dawało mi spokoju pytanie, kto został tam pochowany. Ta lista daje w dużej mierze odpowiedź i przywraca pamięć o ludziach innego języka, którzy mieszkali w naszym Golęczewie. Kilka tygodni pracy, długie godziny spędzone…