Pompa wodna

Niepozorny pagórek przy ul. Wodnej jest pozostałością ważnego dla wzorcowej wsi Golenhofen obiektu: pompy wodnej. Pompa zaopatrywała gospodarstwa osadników przy ul. Dworcowej i Lipowej w bieżącą wodę.

We wnętrzu pagórka krył się zbiornik wodny, zaś na jego szczycie stała drewniana konstrukcja z wiatrakiem napędzającym pompę. W razie braku wiatru, do uruchomienia pompy można było użyć kierat dla koni.

Jak wyglądała konstrukcja, możemy obejrzeć na ujęciu pochodzącym z dawnej pocztówki. Zdjęcie ukazuje wiatrak od strony ulicy Dworcowej, ponad podwórzem domu nr 40.

Bezpośrednio pod wiatrakiem-pompą znajdowało się ujęcie wody (Brunnen na mapie z 1907 r.), z którego można było czerpać wodę na miejscu. Domyślam się, że tu pojono bydło. Oznaczenia ulic na planie: Wodna „do dworu”, Dworcowa „do przystanku”.

Zdjęcia konstrukcji wieży wiatraka z lat 30-tych – z archiwum Kamili Zamiara-Franczak

Według relacji Krzysztofa Janakowskiego, jeszcze w tych czasach gospodarze pełnili dyżury – w razie braku wiatru przyprowadzali konie do kieratu. Prace wodociągu do lat 60-tych nadzorował dziadek p. Krzysztofa, Antoni Grabowski. Inspekty ogrodnicze Antoniego Grabowskiego wraz z wiatrakiem widać na tym zdjęciu z archiwum rodzinnego. Po uruchomieniu „zwykłego” wodociągu we wsi, pompa wodna stała się zbędna. Krzysztof Janakowski opowiada, że konstrukcja wieży została rozebrana w II połowie lat 60-tych, bo wdrapywały się na nią dzieci.

Zobacz wpisy

Panoramy Golęczewa z lat 50-tych

Niezwykle cenną pamiątką są zdjęcia wykonane z konstrukcji wiatraka-pompy na ul. Wodnej. Według relacji Krzysztofa Janakowskiego, autorem fotografii był nauczyciel golęczewskiej szkoły – pan Napierała, w 1956 roku. Zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Golęczewian.