Pompa wodna

Niepozorny pagórek przy ul. Wodnej jest pozostałością ważnego dla wzorcowej wsi Golenhofen obiektu: pompy wodnej. Pompa zaopatrywała gospodarstwa osadników w bieżącą wodę.

We wnętrzu pagórka krył się zbiornik wodny, zaś na jego szczycie stała drewniana konstrukcja z wiatrakiem napędzającym pompę. W razie braku wiatru, do uruchomienia pompy można było użyć kierat dla koni.

Jak wyglądała konstrukcja, możemy obejrzeć na ujęciu pochodzącym z dawnej pocztówki. Zdjęcie ukazuje wiatrak od strony ulicy Dworcowej, ponad podwórzem domu nr 40.

Bezpośrednio pod wiatrakiem-pompą znajdowało się ujęcie wody (Brunnen na mapie z 1907 r.), z którego można było czerpać wodę na miejscu. Domyślam się, że tu pojono bydło. Oznaczenia ulic na planie: Wodna „do dworu”, Dworcowa „do przystanku”.

Zdjęcia konstrukcji wieży wiatraka z lat 30-tych – z archiwum Kamili Zamiara-Franczak

W latach 50-tych ze szczytu wiatraka wykonane zostały unikalne fotografie Golęczewa „z lotu ptaka”. Zobacz je tutaj.