Pompa wodna

Niepozorny pagórek przy ul. Wodnej jest pozostałością ważnego dla wzorcowej wsi Golenhofen obiektu: pompy wodnej. Pompa zaopatrywała gospodarstwa osadników przy ul. Dworcowej i Lipowej w bieżącą wodę.

We wnętrzu pagórka krył się zbiornik wodny, zaś obok stała metalowa konstrukcja wieży z wiatrakiem napędzającym pompę. W razie braku wiatru, do uruchomienia pompy można było użyć kierat dla koni.

Jak wyglądała konstrukcja, możemy obejrzeć na ujęciu pochodzącym z dawnej pocztówki. Zdjęcie ukazuje wiatrak od strony ulicy Dworcowej, ponad podwórzem domu nr 40.

Bezpośrednio pod wiatrakiem-pompą znajdowało się ujęcie wody (Brunnen na mapie z 1907 r.), z którego można było czerpać wodę na miejscu. Domyślam się, że tu pojono bydło. Oznaczenia ulic na planie: Wodna „do dworu”, Dworcowa „do przystanku”.

Zdjęcia konstrukcji wieży wiatraka z lat 30-tych – z archiwum Kamili Zamiara-Franczak

Według relacji Krzysztofa Janakowskiego, jeszcze w tych czasach gospodarze pełnili dyżury – w razie braku wiatru przyprowadzali konie do kieratu. Prace wodociągu do lat 60-tych nadzorował dziadek p. Krzysztofa, Antoni Grabowski. Inspekty ogrodnicze Antoniego Grabowskiego wraz z wiatrakiem widać na tym zdjęciu z archiwum rodzinnego. Po uruchomieniu „zwykłego” wodociągu we wsi, pompa wodna stała się zbędna. Krzysztof Janakowski opowiada, że konstrukcja wieży została rozebrana w II połowie lat 60-tych, bo wdrapywały się na nią dzieci.

Zobacz wpisy

1909: Baurat Fischer opisuje pompę i wodociąg w Golęczewie

Pompa wodna napędzana turbiną wiatrową, zaopatrująca większość gospodarstw we wodę, wraz z instalacją wodociągową, była prawdziwym pomnikiem przemyślności projektanta wzorcowej wsi Golenhofen. Paul Fischer – bo o nim mowa, opisał szczegółowo całą tę instalację w czasopiśmie Archiv für Innere Kolonisation, w 1909 roku. Dziękuję Bibliotece Uniwersytecko-Miejskiej w Kolonii (Universitäts- und…

Album rodziny Durdel

Rodzina Durdel mieszkała w Golęczewie od 1905 do 1945 roku. Mieszkający w Niemczech Manfred Durdel udostępnił nam zdjęcia ze swojego rodzinnego albumu. Na fotografiach oglądamy wieś z perspektywy jednej z tych niemieckich rodzin, które w okresie międzywojennym przyjęły polskie obywatelstwo i pozostały w Golęczewie. Najstarsze z kolekcji zdjęcie pochodzi z…

1908: Golęczewo w rysunkach nieznanego artysty

Dawny dwór, wiatrak pompy wodnej, stara remiza – rysunki tych obiektów Golęczewa zawiera wydana w Lesznie niemiecka broszura propagandowa. Jej autorem jest H. Schwochow. „Ansiedlunsgdorf Golenhofen” to wydana dla potrzeb patriotycznego nauczania szkolnego broszura, opisująca dzieje niemieckiej kolonizacji na wschodzie. Co dla nas ważne, jest tam rozdział o niemieckiej wsi…

Ok. 1910: widok z wiatraka pompy wodnej

Ponad sto lat temu fotograf zadał sobie trud, by po stromej drabinie golęczewskiego wiatraka pompy wodnej wtachać ciężki aparat i wykonać panoramę centrum wsi. Zbudowana dla wzorcowej niemieckiej wsi Golenhofen pompa wodna zaopatrywała gospodarstwa w bieżącą wodę. Przy pagórku przy dzisiejszej ul. Wodnej stała metalowa konstrukcja z wiatrakiem napędzającym pompę.…

Panoramy Golęczewa z lat 50-tych

Niezwykle cenną pamiątką są zdjęcia wykonane z konstrukcji wiatraka-pompy na ul. Wodnej. Według relacji Krzysztofa Janakowskiego, autorem fotografii był nauczyciel golęczewskiej szkoły – pan Napierała, w 1956 roku. Zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Golęczewian.