Panoramy Golęczewa z lat 50-tych

Niezwykle cenną pamiątką są zdjęcia wykonane z konstrukcji wiatraka-pompy na ul. Wodnej. Według relacji Krzysztofa Janakowskiego, autorem fotografii był nauczyciel golęczewskiej szkoły – pan Napierała, w 1956 roku. Zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Golęczewian.

Widok w kierunku dworca. Widoczne domy Dworcowa 26 i Dworcowa 28 oraz fragment zabudowań Dworcowa 30.
Widok w stronę ul. Polnej. Na pierwszym planie podwójny dom Dworcowa 32/34, za nim – Dworcowa 45.
Po prawej stronie z tyłu dom Dworcowa 47.
Widok na centrum wsi. Z lewej dom Dworcowa 39, dalej dom i stodoła Dworcowa 40.