Budynek gospodarczy szkoły w rozbiórce

Zbudowana na pocz. XX wieku golęczewska szkoła miała również budynek gospodarczy – częścią uposażenia nauczyciela była możliwość trzymania… świń i krów. Podczas przebudowy szkoły w latach 1994-1995 budynek został rozebrany – z tego czasu pochodzi zdjęcie.

Usytuowanie budynku (Wirtschaftsgebäude) pokazuje ten szkic, pochodzący z dzieła architekta Paula Fischera – projektanta wzorcowej wsi Golenhofen. Gmach z przybudówką z toaletami (Ab. = Aborten) mieścił się za szkołą, od strony dzisiejszej ulicy Bocznej – obecnie na jego miejscu jest plac zabaw dla dzieci.

Jak starannie zaprojektowano funkcjonalność budynku gospodarczego szkoły, możemy przeczytać w szczegółowym opisie architektonicznym w czasopiśmie Blätter für Architektur und Kunsthandwerk, wydanym w Berlinie w październiku 1907 r. Tłumaczenie własne (niestety za pomocą Google Translatora, który słabo radzi sobie ze słownictwem fachowym).

Na podwórku znajduje się budynek gospodarczy z toaletami. Pierwszy poziom składa się z murowanej obory i przylegającej do niej stodoły z muru pruskiego. Ściany obory murowane z muru pruskiego z otynkowanymi polami, części drewniane pomalowane farbą olejną. Dach jest wystający i kryty dachówką w kolorze łupka. W budynku znajduje się drewniana obora o powierzchni 15 metrów kw., chlew z dwoma kojcami, obora dla bydła z wbudowanym kurnikiem, klepisko i sąsiek. Stropy obory są sklepione. Ściany i sufity oczyszczone i pobielone. Na wyposażenie obory składają się murowane koryta z prętami z kutego żelaza. Kojce dla bydła są murowane z cegły pokrytej prasowanym tynkiem cementowym.

Nawierzchnia to cegła o płaskich ścianach w cemencie. Drzwi wykonane są z surowych desek pomalowanych karbolinem. Okna – częściowo z kutego żelaza ze zwykłym przeszkleniem, a częściowo z surowego szkła. Cała powierzchnia jest niepodzielona, z włazem na podwórze.

Budynek sanitarny składa się z 4 ubikacji i pomieszczenia z pisuarem, z murowanym szambem i jest chroniony przez ścianę o wysokości 2 m. Budynek zbudowany jest z desek pomalowanych karbolineum, nakryty dachem z papą.

Dwie murowane bramy wjazdowe łączą nieruchomość szkolną z ulicą. Z kolei od sąsiadów posesja jest oddzielona murowanymi, otynkowanymi murami granicznymi o wysokości 1,8 m. Strona od pola wyznaczona jest zamknięta płotem ze sztachet.

Zdjęcie od strony ulicy Bocznej z końca lat 50-tych – z prawej strony widać omawiany budynek