1905: uroczystość inauguracji golęczewskiej szkoły

18 października 1905 roku w Golęczewie wzniesiono toast za niemieckiego cesarza Wilhelma II – i oddano do użytku budynek szkolny, który golęczewskim dzieciom służy do dziś.

Całkiem dokładną relację z tej uroczystości znalazłem w Kreisblatt des Kreises Posen-West (gazeta urzędowa powiatu Poznań-Zachód), wydanie z dnia 19 października. Poniżej treść całego artykułu (tłumaczenie własne).

Golenczewo, 18 października. Inauguracja szkoły.

Protestanccy ojcowie naszej wsi należeli wcześniej do towarzystwa szkolnego w Goldau (Złotnikach). Po nabyciu i podziale dóbr golenczewskich przez skarb państwa, rząd królewski 1 października br. wyodrębnił ewangelickich ojców naszej miejscowości z poprzedniej szkoły i zjednoczył ich w ramach własnego towarzystwa szkolnego z siedzibą w Golenczewie.

Jednoklasowy budynek szkolny, wzniesiony na koszt państwa w środku wsi, został w międzyczasie ukończony i z tego powodu dziś właśnie, starosta powiatowy wyznaczył termin uroczystej inauguracji szkoły i przekazania jej budynku do użytku społeczności. W tym to celu przybyli: nasz starosta [Alfred von Tilly], królewski powiatowy inspektor szkolny, inspektor szkolny Brandenburger z Poznania, miejscowy duchowny i inspektor szkolny pastor Kleindorff z Rokietnicy, właściciel dóbr rotmistrz Hoffmeyer ze Złotnik z rodziną, zarządca golęczewskiego majątku Ortmann z ramienia królewskiej Komisji Osadniczej, a także członkowie rady szkolnej, przedstawiciele szkoły i ogół osadników golęczewskich.

Przed udekorowanym budynkiem szkoły nauczyciel Janetzki (wcześniej w Psarskim), który został tu przeniesiony, zaprezentował występ z udziałem szkolnych dzieci. Po przekazaniu kluczy naszemu staroście przez zarządcę majątku Ortmanna, uroczystość rozpoczęła się od konsekracji kościoła, której dokonał obecny tutejszy duchowny.

Nasz starosta wkrótce wygłosił przemówienie do zgromadzonych przedstawicieli szkoły i gospodarzy, przypominając im o ich obowiązkach wobec szkoły, państwa, naszego domu panującego i całej ojczyzny niemieckiej.

Niech nasza szkoła zawsze będzie miejscem pielęgnowania niemieckiego ducha.

Toastem za naszego Kaisera, entuzjastycznie przyjętym przez zgromadzonych, przekazał szkołę społeczności szkolnej. Następnie pan radca szkolny Brandenburger skierował wzniosłe słowa do uczniów, a miejscowy inspektor szkolny i pastor Kleindorff przedstawił nauczyciela na jego nowym stanowisku, po czym uroczystość dobiegła końca. Niech nasza szkoła zawsze będzie miejscem pielęgnowania niemieckiego ducha.

Winieta wydania Kreisblatt des Kreises Posen-West, z którego pochodzi artykuł. Źródło skanów: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.