Nad stawem golęczewskiego majątku

Staw przy ul. Tysiąclecia dawniej stanowił centrum Golęczewa. Na fragmencie pocztówki z ok. 1910 r. widzimy pozostałości golęczewskiego majątku – dworski park i zabudowania gospodarcze, po których dziś nie ma śladu.

Na pierwszym planie starego zdjęcia pod pompą pozuje mężczyzna z pieskiem. Po drugiej stronie stawu, z lewej strony zdjęcia, widać drewniany budynek, a za nim wyższy – murowany. To XIX-wieczna budowla, część zabudowań gospodarczych dawnego majątku, która służyła jako stajnia, obora i chlew. Bujna zieleń kryje w sobie dworski park.

W trakcie budowy wzorcowej niemieckiej wsi w Golęczewie, część zabudowań dawnego majątku została zburzona, a część zaadaptowana. Widoczny na zdjęciu murowany gmach został przerobiony na mieszkania dla robotników, którzy uskarżali się na kiepskie warunki mieszkaniowe. Jak wspomina mieszkaniec Golęczewa, archaiczna budowla istniała jeszcze w latach 60-tych i była zamieszkana. Podłoga była gliniana, na niedzielę posypywana piaskiem. Zwano dom „Merkurym” – żartobliwie porównując go do niedawno otwartego hotelu w centrum Poznania. Z kolei, jeszcze przed 1910 r. dwie części dawnego dworu zostały przebudowane w osobne domy – dziś Kręta 15 i Kręta 3 (widoczne na współczesnym zdjęciu).

Pocztówka ze zbiorów Manfreda Durdela, urodzonego w Golęczewie.