Lata 30-te: małżeństwo John-Janakowska

Jak wyglądały relacje „nowych” polskich mieszkańców Golęczewa i „starych” niemieckich osadników w okresie międzywojennym? Ponoć całkiem poprawnie. Zdarzały się nawet mieszane małżeństwa – jak związek Paula Johna i Wacławy Janakowskiej.

Lokalizacja fotografii to dom przy ul. Lipowej 5, który ok. 1924 roku zakupił Jan Janakowski od Georga Stiedla. Jego córka, Wacława (na zdjęciu z prawej – z profilu) wyszła za Paula Johna (leży przy adapterze czy radiu). Z lewej siedzą dziewczynki – Natalia Janakowska i Maria Janakowska(-Franczak). Wyżej z lewej siedzi Eugenia Janakowska(-Knothe).

Paul, urodzony w 1907 roku, był synem Gustawa Johna, niemieckiego osadnika mieszkającego w narożnym domu przy Lipowej 2. Akt urodzin Paula pochodzi z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodziny Janakowskich, a zostały opisane przez Krzysztofa Janakowskiego, za co serdecznie mu dziękuję.

Natalia Janakowska, Tadeusz Janakowski (ojciec p. Krzysztofa), Wacława Janakowska(-John), Maria Janakowska(-Franczak). Małe dziecko to Maria John (córka Paula i Wacławy)
Z lewej stoi Eugenia Janakowska(-Knothe), w środku Maria Janakowska(-Franczak). Wacława z córką Marią u dołu.
Na Lipowej 5. Dolny rząd – Paul John, Eugenia Janakowska, Natalia Janakowska, Maria Janakowska. Siwy pan w środku zdjęcia to Jan Janakowski. Po lewej stronie Wacława.

I jeszcze raz Paul John i Wacława z d. Janakowska z córką Marią (z prawej Eugenia Janakowska(-Knothe), przy stawie na Lipowej 5. W tle dach domu – według relacji Krzysztofa Janakowskiego przez prawy komin pewnego razu wszedł piorun kulisty i poczynił znaczne szkody w budynku.

Nadchodząca wojna nie okazała się łaskawa dla tej rodziny. Paul John na początku wojny zginął tragicznie, a Maria została wywieziona do Niemiec (powróciła do Golęczewa dopiero po kilku latach). Wacława ożeniła się powtórnie (nazwisko Szaroleta).