Lipowa 5

Dom przy stawie należy do najpiękniej utrzymanych zabytków Golęczewa. Budynek noszący dawniej numer 19, był ostatnim domem wzorcowej wsi po lewej stronie drogi do Soboty.

Według spisu osadników Golenhofen, jego właścicielem był Georg Stiedel z Hesselhurst, Badenia.