1932: 10-lecie kółka rolniczego w Golęczewie

Wykonany na podwórzu Gospody pod Złotą Gwiazdą zbiorowy portret przedstawia miejscowych i przyjezdnych uczestników uroczystości 10-lecia tej ważnej dla wsi organizacji.

Opis na odwrocie zdjęcia głosi: Dnia 16 X 1932 roku. Obchód dziesięciolecia kółka rolniczego w Golęczewie. P.P. (panowie) Mingnowski? z centrali, Fenrych Władysław prezes W.T.K.R. (Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych) na pow. Poznań. Zarząd kółka miejscowego Wygachiewicz, Styczyński, Siennicki, Fijak, Janakowski, Lamch, delegaci Zielątkowo, Chludowo, Bolechowo-Owińska, Chojnica-Morasko, Kiekrz, Cerekwica-Pamiątkowo, wóz reklamowy W.T.K.R. z P. inżynierem Temlerem na czele. Krzyż ufundowany na roli P. Fijaka w stronę Soboty na pamiątkę.

Zbliżenie zdjęcia. Julian Wygachiewicz, prezes golęczewskiego koła, siedzi w dolnym rzędzie pod sztandarem, z kapeluszem na kolanach (1). Pod sztandarem stoją: (2) Jan Gumny, pierwszy sołtys Zielątkowa po odzyskaniu niepodległości; (3) Józef Weiss, założyciel kółka rolniczego w Zielątkowie; (4) Bolesław Sujak, powstaniec wielkopolski, fundator groty Matki Boskiej stojącej w Zielątkowie na ul. Łąkowej. Autor opisu: Zbigniew Stawowczyk.