1958/59: na kuligu za szkołą

Zdjęcie z archiwum rodziny Janakowskich przenosi nas do zimowego Golęczewa końca lat 50-tych. Roześmiane dzieci siedzą na sankach ciągniętych przez konia. W tle widać dom przy ul. Lipowej 3 i szkołę od podwórza, sprzed przebudowy w latach 90-tych. Po prawej stronie niezachowany budynek – stodoła należąca do posesji szkolnej.

Na sankach kolejno: Krzysztof Janakowski, Marek Franczak, Jacek Janakowski, Janusz Franczak, Jerzy Janakowski, Małgorzata Franczak(-Gocałek). Zdjęcie udostępnił Leszek Rewers, a opisał Krzysztof Janakowski – powożący saniami.