Lipowa 3

Dom zamykający od południa przestrzeń dawnego golęczewskiego rynku posiadał numer 20. Zamieszkiwała go rodzina osadnicza o nazwisku Fleischer.

Na fragmencie pocztówki z ok. 1910 roku widzimy fasadę domu – w oknach na piętrze widać nawet firany. Na ganku stoi kobieta – bardzo możliwe, że to pani Fleischer. Nad wejściem widać pisany gotykiem napis – treść poniżej. Mające podnosić chłopską dumę porzekadło to jedno z wielu golęczewskich przysłów.

„Der Bauerstand ist das schönste im ganzen Land“

„Stan chłopski jest w kraju najpiękniejszy”