Lipowa 3

Dom zamykający od południa przestrzeń dawnego golęczewskiego rynku posiadał numer 20. Według podpisu na starej pocztówce, zamieszkiwała go rodzina osadnicza o nazwisku Fleischer. W 1916 r. są notowani w dokumentach Georg i Helene Fleischer (jej akt zgonu), a w latach 30. jako mieszkańcy Golęczewa wspomniani są Ernest i Elżbieta Fleischer.

(z kolei w spisie osadników pod tym numerem figuruje Johann Arwa, prawdopodobnie właściciel posesji nr 22 – dziś Dworcowa 57).

Na fragmencie pocztówki z ok. 1910 roku widzimy fasadę domu – w oknach na piętrze widać nawet firany. Na ganku stoi kobieta – bardzo możliwe, że to pani Fleischer (Helene?). Nad wejściem widać pisany gotykiem napis – treść poniżej. Mające podnosić chłopską dumę porzekadło to jedno z wielu golęczewskich przysłów.

„Der Bauerstand ist das schönste im ganzen Land“

„Stan chłopski jest w kraju najpiękniejszy”

Dom odkupili w latach 20-tych XX w. polscy właściciele.

Kolejne zdjęcia pochodzą z 1992 r. Źródło: Zabytek.pl, domena publiczna

Zobacz wpisy

1958/59: na kuligu za szkołą

Zdjęcie z archiwum rodziny Janakowskich przenosi nas do zimowego Golęczewa końca lat 50-tych. Roześmiane dzieci siedzą na sankach ciągniętych przez konia. W tle widać dom przy ul. Lipowej 3 i szkołę od podwórza, sprzed przebudowy w latach 90-tych. Po prawej stronie niezachowany budynek – stodoła należąca do posesji szkolnej. Na…