Lista osadników Golenhofen – premiera!

Po licznych, długich wieczorach, spędzonych na rozczytywaniu dokumentów, sfotografowanych w archiwum w Gnieźnie, nareszcie udostępniłem efekt tej pracy – listę osadników wzorcowej wsi w Golęczewie.

Arwowie spod Belgradu i Aradu, Hesselowie znad Morza Azowskiego, a Specht – z samego Berlina… Udało się ustalić większość nazwisk właścicieli domów w Golenhofen w latach 1906-1909, a dla większości z nich – informacje o miejscach, skąd przybyli. Wyróźniają się trzy grupy przybyszów – Badeńczycy niemal znad samego Renu; rodzina Arwów z ówczesnych Węgier; oraz koloniści z ówczesnej rosyjskiej guberni taurydzkiej (dziś południowa Ukraina).

Głównymi źródłami danych były ankiety potencjalnych osadników z 1905 roku, oraz spisy podatkowe z lat 1906-1908. Staranna analiza przyniosła kilka niespodzianek – podawane dotychczas w różnych miejscach (również na tej stronie – będą wymagały zmian!) informacje okazały się po prostu nieprawdziwe. Tabela zawiera wiele białych plam – zamierzam ją uzupełniać w przyszłości.

Ankiety z 1905 roku zawierają dane licznych osób, które ostatecznie nie pojawiają się w kolejnych dokumentach.
Spisy podatkowe z lat 1906-1908 podają niemal pełną listę właścicieli domów w Golenhofen.