Praca doktorska Vereny Jakobi – rozdział o Golęczewie teraz po polsku

W 2003 roku na berlińskiej politechnice powstała praca doktorska, w której wzorcowa wieś Golenhofen zajmuje wyjątkowe miejsce. Dziś dzięki zgodzie autorki oraz tłumaczeniu Damiana Weymanna możemy na tej stronie przeczytać po polsku rozdział poświęcony Golęczewu.

Tematem pracy „Heimatschutz und Bauerndorf – zum planmäßigen Dorfbau im Deutschen Reich zu Beginn des 20. Jahrhundert” są trendy w niemieckiej architekturze początku XX wieku, odwołujące się do tradycji „małych ojczyzn”. Autorka omawia różne realizacje powstałe w tym czasie, a wzorcowa wieś Golenhofen zajmuje w tej obszernej pracy miejsce centralne. Verena Jakobi opisuje inspiracje ideologiczne architekta Paula Fischera, kompleks architektoniczny wsi jako całość, a także najważniejsze budynki, wraz z licznymi szczegółami.

Golęczewo i jego budynki są opisywane w wielu miejscach pracy, praktycznie w każdej części dzieła liczącego kilkaset stron. Ponadto, wzorcowej wsi Golenhofen Verena Jakobi poświęciła osobny rozdział. Ta część pracy została przetłumaczona przez wywodzącego się z Golęczewa Damiana Weymanna. Ów rozdział, za zgodą autorki pracy oraz tłumacza, zamieszczam na tej stronie www. Dziękuję za wyrażenie tej zgody!

  • Rozdział o Golęczewie po polsku (plik pdf) – tłum. Damian Weymann
  • Całość pracy po niemiecku (plik pdf)