Dożynki w Golęczewie – zaraz po wojnie

Oto kolejne zdjęcia z archiwum rodziny Rewersów, Janakowskich i Gieremków. Tak święto plonów obchodziło Golęczewo ponad 70 lat temu (1948? 1946?).

Pierwsze zdjęcie przedstawia tak zwaną banderię – odświętnie ubrany konny zastęp gospodarzy, przed budynkiem golęczewskiej gospody. Od lewej:

  • Wg Krzysztofa Janakowskiego: Grzegorz Fijak, Marceli Grabowski, Tadeusz Janakowski; drugi od prawej – Jan Goch.
  • Wg Zbigniewa Stawowczyka: Grzegorz Fijak, NN, Tadeusz Janakowski, Stanisław lub Jan Styczyński (podobieństwo braci i stąd niepewność), NN, Stanisław Stawowczyk na Maxie, NN, Jan Goch, Marceli Grabowski na Unrze, NN
Od lewej: Irena Styczyńska(-Gieremek), Henryka Wygachiewicz(-Rewers), X Kubicka, Konstancja „Kostusia” Styczyńska (-Walkowska), Maria Janakowska(-Franczak), NN, NN, Jolanta Grabowska(-Stawowczyk).
NN, NN, X Kubicka, Maria Janakowska (-Franczak), Irena Styczyńska (-Gieremek), NN,NN, Tadeusz Janakowski, Jan Goch, Jolanta Grabowska (- Stawowczyk), Konstancja „Kostusia” Styczyńska (-Walkowska), Henryka Wygachiewicz (-Rewers), Stanisław Stawowczyk, Marceli Grabowski, p. Janowski (z Poznania, przyjaciel rodziny Styczyńskich)

Podziękowania dla Leszka Rewersa za udostępnienie zdjęć, oraz dla Krzysztofa Janakowskiego i Zbigniewa Stawowczyka za ich opisanie.

Kilka tygodni po opublikowaniu zdjęć przy gospodzie, dzięki pomocy Zbigniewa Stawowczyka spotkałem się z Tomaszem Gieremkiem, który udostępnił mi rodzinny album (rodzina p. Tomasza zamieszkiwała od r. 1927 w Golęczewie). Z tego albumu pochodzą kolejne ciekawe zdjęcia z tych uroczystości dożynkowych.

Impreza na placu przed szkołą, widać budynek szkolny zaś z prawej – konstrukcja studni, która zostanie wkrótce zniszczona. W pierwszej parze po prawej tańczy Konstancja „Kostusia” Styczyńska. Na kolejnych zdjęciach z albumu Tomasza Gieremka widać golęczewską młodzież w dniu dożynek.