Tysiąclecia 8b

Tu, gdzie stoi nowoczesny budynek mieszkalny, do ok. 2014 r. znajdował się jeden z najstarszych budynków Golęczewa – pochodził z XIX w.

Pierwotnie był częścią golęczewskiego majątku, pełniąc rolę mieszkania dla robotników rolnych pracujących w dobrach włacicieli Golęczewa. Po przejęciu majątku przez Komisję Kolonizacyjną, dom został zaadaptowany do nowych potrzeb i otrzymał nr 5. Według spisu osadników, posesję objął tu Heinrich II Arwa.

Fotografia z 1992 r. Już wtedy dom był od ok. 10 lat niezamieszkany i w kiepskim stanie. Źródło: Zabytek.pl, domena publiczna
Zdjęcie z ostatnich lat istnienia budynku