Tysiąclecia 15

Dom pod obecnym numerem 15 (dawny nr 6) był ostatnim budynkiem wzorcowej wsi Golenhofen na stronie północnej – w kierunku na Chludowo.

Według spisu osadników, jego mieszkańcem był Erdmann Gattke. Spis uczniów golęczewskiej szkoły wskazuje, że pochodził z Łodzi.