Figura

W centralnym miejscu wsi, otoczonym przez budynki wzorcowej wsi niemieckiej, polska społeczność Golęczewa wystawiła w 1928 r. figurę Najświętszej Maryi Panny.

Co roku 11 listopada odbywają się tu gminne obchody Dnia Niepodległości, a w maju odprawiane są nabożeństwa majowe.

Figura NMP była wotum z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Choć pomnik jest związany z religią, to z pewnością jego postawienie miało ogromną symbolikę „narodową”. W otoczeniu architektury wręcz ostentacyjnie niemieckiej, obok ewangelickiej sali modlitewnej; we wsi, w której niemal wszystkie domy zbudowała pruska Komisja Kolonizacyjna; gdzie wciąż mieszkała część osadników niemieckich – pojawił się oto wyraźny akcent polskości i katolicyzmu.

Podczas II wojny światowej, kiedy większość polskich mieszkańców wysiedlono z Golęczewa, figura została zrzucona z cokołu. Polacy ukryli ją, otulając słomą i zakopując pod ulami w pasiece p. Wygachiewiczów, na posesji przy Tysiąclecia 2. Po wojnie pomnik wrócił na swoje miejsce.

W 1998 r. pod figurą została ufundowana tablica upamiętniająca polskich mieszkańców Golęczewa, którzy zginęli podczas wojny. Wśród nich – Jana Fignę, byłego burmistrza Pszczyny, który w latach 20-ych kupił tu gospodarstwo i jako polski patriota został przez Niemców aresztowany na początku wojny.