Dworcowa 57

Znajdujące się tuż obok szkoły gospodarstwo nr 22 objął osadnik Johann Arwa. Według danych ze spisu osadników Golenhofen, pochodził on z Dobanovci w węgierskiej wówczas Slawonii. Dziś są to przedmieścia Belgradu w Serbii.

Budynek zwraca uwagę wysokim szczytem i charakterystycznymi drewnianymi słupami na fasadzie. W ten sposób projekt nawiązywał do form tradycyjnego budownictwa w południowej Saksonii i na Łużycach. Konstrukcja przysłupowa polega na tym że ciężar piętra wspiera się na systemie słupów. W tamtym regionie na szeroką skalę w domach pracowały warsztaty tkackie. Dzięki temu drgania krosien nie przenosiły się na mieszkalne piętro.

Jednak dom przy ul. Dworcowej 57 tylko „udaje” konstrukcję przysłupową, a słupy na fasadzie to tylko atrapa. Tak czy inaczej, budynkowi, a także nieistniejącej już niestety ozdobnej bramie wjazdowej, nie sposób odmówić malowniczości. Wraz ze szkołą i innymi osadniczymi domami tworzył on wspaniałe architektoniczne ramy dla golęczewskiego rynku.

W latach 20-tych dom zakupiła polska rodzina Celinów. Zdjęcie z 1992 r. Źródło: Zabytek.pl, domena publiczna.