Dworcowa 38

Dom wsi wzorcowej z dawnym numerem 39 objęła rodzina Specht. Zagroda wyróżnia się charakterystyczną murowaną bramką.

Fragment pocztówki z Golenhofen prezentuje pierwotny wygląd domu. Poza kolorem elewacji, nie zmieniło się wiele.