Dworcowa 36

Obecnie niezamieszkały dom, w starej numeracji wsi miał numer 38.

Obok jedyne znane mi zdjęcie tego budynku z czasów Golenhofen. Dom widać w tle po prawej (na pierwszym planie – Dworcowa 38).