Tysiąclecia 9

Dom na Tysiąclecia 9 nie istnieje, został rozebrany w latach 70-tych (?). Jego wygląd przedstawia fotografia ze zbiorów Kamili Zamiara-Franczak.

Ze starych map wynika, że ten budynek jako jeden z nielicznych pochodził z XIX wieku – był częścią „polskiego Golęczewa” sprzed założenia wzorcowej wsi niemieckiej. Ok. 1905 r. budynek został zaadaptowany dla potrzeb niemieckiego osadnika. W tego zdjęcia można się domyślać, że na zachowanych z XIX w. ścianach nadbudowane zostało poddasze w charakterystycznym dla wzorcowej niemieckiej wsi stylu z użyciem konstrukcji szachulcowej. Według źródeł, przebudowany dom pod ówczesnym numerem 7 objął osadnik Ferdinand Kratz.