Tysiąclecia 9

Dom na Tysiąclecia 9 nie istnieje, został rozebrany w latach 70-tych (?). Jego wygląd przedstawia fotografia ze zbiorów Kamili Zamiara-Franczak.

Ten budynek jako jeden z nielicznych pochodził z XIX wieku – był częścią „polskiego Golęczewa” sprzed założenia wzorcowej wsi niemieckiej. Zbudowany częściowo z kamienia dom, ok. 1905 r. został zaadaptowany dla potrzeb niemieckiego osadnika. Z tego zdjęcia można się domyślać, że na zachowanych z XIX w. ścianach nadbudowane zostało poddasze w stylu charakterystycznym dla wzorcowej niemieckiej wsi – z użyciem konstrukcji szachulcowej. Według źródeł, przebudowany dom pod ówczesnym numerem 7 objął osadnik Ferdinand Kratz (Kraatz).

Notatka z urzędowego „Kreisblatt des Kreises Posen-West”: Golenhofen, 8 marca (1910 r.). Rażące wykroczenia i szkody majątkowe. 22 dnia miesiąca (22 lutego?) między 8 a 9 wieczorem kilku młodych chłopców zabrało wóz należący do osadnika Kraatza, który stał przed jego posesją na ulicy. Chłopcy wjechali wozem do gminnego stawu. Sprawcy zostali już zidentyfikowani i zgłoszeni.

Zdjęcie ze zbiorów Leszka Tamma przedstawia dom od strony podwórza (lata 70-te?).

Według relacji mieszkańców, pamiątką po tym budynku jest kapliczka z Maryją – dawniej wmurowana w ścianę, obecnie stoi na tej samej posesji.