Tysiąclecia 4

Dom pod obecnym numerem 4, według spisu osadników Golenhofen, objął Ernst Gottschling (żona Wanda z domu Franke). Skromny budynek nosił wg dawnej numeracji numer 13.

Następnie, prawdopodobnie aż do 1945 r. rezydowała tu rodzina Wolter (Gustav Wolter, pracownik kolei, oraz żona Anna z domu Monthey). Miejsce urodzenia ich syna Wilhelma to Grünfier koło Filehne – Zielonowo k. Wielenia (co być może wskazuje miejsce ich poprzedniego zamieszkania).

Miejscem pochodzenia Ernsta Gottschlinga była Zimna Woda między Aleksandrowem i Łodzią; zaś jego żona Wanda z domu Franke pochodziła z Grabieńca (obecnie dzielnica Łodzi; w prawym dolnym kącie mapy).
Akt ślubu z 1906 r. z USC w Pawłowicach. Świadkami byli osadnicy w Golęczewie – Ferdinand Kraatz i Erdmann Gatke. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, 1991/3/157, skan 8.