Tysiąclecia 4

Dom pod obecnym numerem 4, według spisu osadników Golenhofen, objął Ernst Gottschling. Skromny budynek nosił wg dawnej numeracji numer 13. Później, w czasie II wojny światowej, mieszkał tu jeden z Arwów.

Miejscem pochodzenia Ernsta Gottschlinga była Zimna Woda między Aleksandrowem i Łodzią; zaś jego żona Wanda z domu Franke pochodziła z Grabieńca (obecnie dzielnica Łodzi; w prawym dolnym kącie mapy).

Akt ślubu z 1906 r. z USC w Pawłowicach. Świadkami byli osadnicy w Golęczewie – Ferdinand Kraatz i Erdmann Gatke. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, 1991/3/157, skan 8.