Tysiąclecia 4

Dom pod obecnym numerem 4, według spisu osadników Golenhofen, objął Gottschling. Skromny budynek nosił wg dawnej numeracji numer 13.