Tysiąclecia 13

Kamienny dom naprzeciwko stawu to nie licząc pozostałości dworu, jedyny budynek mieszkalny Golęczewa sprzed założenia niemieckiej wsi wzorcowej. Pochodzi z II połowy XIX wieku. Po likwidacji majątku Niemcy utworzyli tu przytułek dla ubogich (Armenhaus).