Tysiąclecia 13

Kamienny dom naprzeciwko stawu to nie licząc pozostałości dworu, jedyny budynek mieszkalny Golęczewa sprzed założenia niemieckiej wsi wzorcowej. Pochodzi z II połowy XIX wieku. Pełnił rolę klasycznych czworaków dla pracowników majątku.

Po likwidacji majątku Niemcy utworzyli tu przytułek dla ubogich (Armenhaus). Posesja została „wzbogacona” o ubikacje w osobnym budynku na podwórzu. Budynek do dziś dzieli się na cztery mieszkania o niemal identycznym rozkładzie.

Zdjęcie z 1992 r. Źródło: Zabytek.pl, domena publiczna