Dworcowa 61

Budynek miał w czasach wzorcowej wsi numer 15. Zamieszkiwał go osadnik Adolf Voigt ze Schwaneberg koło Wanzleben w Saksonii-Anhalt.

Jeszcze przed I wojną światową Adolf Voigt zmarł, a pani Voigt wyszła za Wilhelma Huffa. Rodzina Huff mieszkała w Golęczewie aż do 1945 roku, a według relacji mieszkańców ich stosunki z polskimi sąsiadami były bardzo dobre.