Dworcowa 43

Dom z dawnym numerem 29 wyróżnia się dużą przestrzenią podwórza.

Na zdjęciu z początku XX w. widać, jak niewiele zmieniły się zabudowania na tej posesji.

Stodoła na tyłach podwórza jest jednym z nielicznych przykładów z czasów wzorcowej wsi, zachowanych w Golęczewie.

Domyślam się, że na otynkowanej połaci elewacji, na prawo od bramy, dawniej było wypisane przysłowie – ciekawe jakiej treści?