Dworcowa 32/34

Budynek z dawnym numerem 37 uległ znacznej przebudowie i trudno w nim odnaleźć charakterystyczną dla wzorcowej wsi architekturę.

Dom od początku funkcjonował jako dwurodzinny i tak jest do dziś. Zarówno dom mieszkalny jak i obora były podzielone w poprzek na dwie własności. Budynek był jednym z kilku w Golenhofen, przeznaczonych nie dla samodzielnych gospodarzy, a dla robotników rolnych. Rysunki poniżej pochodzą z katalogu projektowego Paula Fischera.

Widok na posesję od strony podwórza – w środku fotografii. Zdjęcie wykonane w latach 50-tych z konstrukcji pompy wodnej na ul. Wodnej – z archiwum Stowarzyszenia Golęczewian.