Dworcowa 21

Dom „bliźniak” wzniesiony został w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, w drugiej fazie budowy wzorcowej wsi Golenhofen.

Dom był przeznaczony najprawdopodobniej dla pracowników kolei. Na pocztówce (po 1906 r.) widzimy jego pierwotny wygląd.