Dworcowa 27

Przed nami jeden z kilku w Golęczewie podwójnych domów, przeznaczonych dla robotników rolnych (Arbeiterhaus). Budynek powstał w drugiej fazie budowy wzorcowej wsi Golenhofen.

Dom poza zabudowaniem werandy z prawej strony, nie zmienił się mocno. Na fragmencie starej pocztówki możemy zauważyć grupę osób – zapewne mieszkańców bliźniaka. W tle z lewej widać nieistniejącą już zlewnię mleka. Prawdopodobnie pierwszymi mieszkańcami bliźniaka byli zatrudnieni w spółdzielni mleczarskiej, zarządzającej zlewnią mleka.