Dawny dwór

Domy na Krętej nr 15 i 3 niegdyś stanowiły jedną całość, połączoną zburzonym dawno łącznikiem. To był dwór – serce golęczewskiego majątku, zapewne wielokrotnie przebudowywany, w tym samym miejscu być może od setek lat. Tu rezydowali właściciele wsi, tak często zmieniający się w XIX wieku.

Nie udało mi się dotrzeć do żadnych zdjęć dawnego dworu. Na szczęście, niemiecka mapa z końca XIX w. szczegółowo prezentuje pierwotny plan posiadłości. Przed dworem był obszerny majdan, zabudowany ze wszystkich stron budynkami gospodarczymi. Na środku majdanu była rabata, pewnie z kwiatami (półkolisty kształt). Z majdanu odchodziło kilka dróg, w tym na pd.wsch. w kierunku dawnego folwarku Nepomucenowo (obecna ulica Kręta). Pomiędzy dworem a stawem i strumieniem był park czy ogród z alejkami.

Majątek w 1901 r. przeszedł w ręce Komisji Kolonizacyjnej, a po kilku latach zlikwidowano jego odrębność, włączając go administracyjnie do wsi Golenhofen. Zaniedbany dwór został przebudowany – łącznik zburzono i podzielono własność na dwa odrębne domy. Źródła podają, że cztery figury z parku dworskiego zostały przeniesione do ozdobnej studni-ujęcia wody, postawionej przed golęczewską szkołą (obecnie studnia nie istnieje). Figury miały ponoć symbolizować Wojnę, Handel, Rzemiosło i Sztukę.

Dom pod numerem 15 zachował więcej pierwotnych elementów architektonicznych. Patrząc na niego przypuszczam, że pierwotny budynek dworu mógł pochodzić z okolic lat 1860-1880.

Jestem bardzo ciekaw, czy uda się odnaleźć zdjęcia lub grafiki, pokazujące wygląd posiadłości w XIX wieku.